Arrangementer

Formelle og uformelle arrangementer

FAKS gjennomfører mange arrangementer, både formelle og uformelle. Med unntak av store samarbeidsprosjekter som Nostos-konferansen, er de forskjellige lokallagene ansvarlige for egne programmer. Alle større hendelser med fastsatt dato vil være tilgjengelig her.

I tillegg til disse, arrangeres mindre møter på en litt mer improvisert måte. De fleste lokallagene arrangerer f.eks. pilskvelder e.l.

Konservativ pils

I Oslo er konservativ pils en uformell samling som vanligvis finner sted på The Pub på Majorstuen, torsdag annenhver uke kl 19, med unntak av spesielle anledninger. Her treffes man mest for det sosiale, bygger sosiale bånd og deler erfaringer, men praten går mye i politikk og filosofi, gjerne på et forholdsvis høyt akademisk nivå. Det er like fullt et lystig lag med hyggelige mennesker. Konservapils er som regel rett etter Syklubb og Lesesirkel.

Syklubb

Syklubben ble startet som et håndarbeidskurs i 2021 i samarbeid med kunstner Ina Bache-Wiig. Dette har nå utviklet seg til å bli et samlingspunkt der man kan holde på med egne prosjekter eller lære håndarbeid av hverandre. Ikke minst er syklubben et sosialt og hyggelig arrangement. Den treffes en gang i måneden.

Lesesirkel

FAKS har flere lesesirkler. Den nasjonale går via Zoom og er aktiv på høsten og våren. I tillegg arrangerer mange av lokallagene, bl.a. Oslo, egne lesesirkler. Oslo lesesirkel treffes på Blindern en gang i måneden. Dette er hyggelige og intellektuelt stimulerende treff.


Arrangementer i Oslo

29. november: Konservapils


Det blir Konservapils kl 19.00, på Mistral nær Majorstuen. Siste ordinære i semesteret.

17. desember: Julebord og lanseringsfest

FAKS holder Julebord 17. desember, ved Amaldhus aktivitetshus i Majorstueveien 8. Dette er nasjonalt, og er også lanseringsfest for det foreløpig siste nummeret av magasinet Føniks! Julebordet åpner kl 19, og det krever påmelding via epost (oslo@faks.no), og koster 100 kr.

Det blir også et juleverksted fra kl 17.00, som det er hyggelig at folk melder seg på. Vi trenger hjelp i å fylle konvolutter og annet arbeid i forbindelse med magasin-lanseringen.


Bli oppdatert

For å bli informert om alle større og mindre arrangementer der du bor, følg ditt lokallag på Facebook:

Oslo Bergen Trondheim
Tromsø Kristiansand Stavanger