Arrangementer

Formelle og uformelle arrangementer

FAKS gjennomfører mange arrangementer, både formelle og uformelle. Med unntak av store samarbeidsprosjekter som Nostos-konferansen, er de forskjellige lokallagene ansvarlige for egne programmer. Alle større hendelser med fastsatt dato vil være tilgjengelig her.

I tillegg til disse, arrangeres mindre møter på en litt mer improvisert måte. De fleste lokallagene arrangerer f.eks. pilskvelder e.l.

Konservativ pils

I Oslo er konservativ pils en uformell samling som vanligvis finner sted på The Pub på Majorstuen, torsdag annenhver uke kl 19, med unntak av spesielle anledninger. Her treffes man mest for det sosiale, bygger sosiale bånd og deler erfaringer, men praten går mye i politikk og filosofi, gjerne på et forholdsvis høyt akademisk nivå. Det er like fullt et lystig lag med hyggelige mennesker. Konservapils er som regel rett etter Syklubb og Lesesirkel.

Syklubb

Syklubben ble startet som et håndarbeidskurs i 2021 i samarbeid med kunstner Ina Bache-Wiig. Dette har nå utviklet seg til å bli et samlingspunkt der man kan holde på med egne prosjekter eller lære håndarbeid av hverandre. Ikke minst er syklubben et sosialt og hyggelig arrangement.

Lesesirkel

FAKS har flere lesesirkler. Den nasjonale går via Zoom og er aktiv på høsten og våren. I tillegg arrangerer mange av lokallagene, bl.a. Oslo, egne lesesirkler. Oslos lesesirkel treffes på Blindern en gang i måneden. Vi tilbyr god stemning, intellektuell stimulering, og mulighet til å utvide ens horisonter.

Gitt FAKS’ akademiske virke, regner vi lesesirkelen som en av de viktigste aktivitetene våre, og håper mange setter av tid til å delta.


Arrangementer i Oslo

30. august: Semesterstartfest og første Konservapils!

Onsdag 30. august er det duket for semesterstartfest for FAKS Oslo.
Vi treffes på Bristol Pub kl 18.00.
Det er matservering for de som vil ta seg middag, og vi ser frem til en veldig hyggelig kveld!

14. september: “Konservativ Medvind i Europa: Samtale med Alvino-Mario Fantini” og andre Konservapils!

Torsdag 14. september har vi en samtale mellom Alvino-Mario Fantini, sjefsredaktør i The European Conservative og vår egen Haakon Teig, forhenværende leder i FAKS Nasjonal og sjefsredaktør i Føniks. De treffes på Fagerborg Meninghetshus, Rosenborggata 3, rett ved Bogstadveien. Oppmøte kl. 18.00, og vi håper stort frammøte!
Etter samtalen skal vi ta den andre Konservapilsen på The Broker. Vi er der fra kl. 20.00, for de som ikke kan komme på samtalen.

29. september: Hva er mannens rolle i samfunnet? Samtale med Adam Njå og Konservapils!

Opplever du at mannens rolle har endret seg de siste årene? Er det vanskelig å vite hva den er? Mener du den bør endres?
Fredag 29. september setter vi oss ned med psykologistudent Adam Njå for å diskutere disse spørsmålene. Det er åpent for diskusjon underveis, så forbered gjerne noen spørsmål du måtte ha til Adam!
Vi sees på Fagerborg Menighetshus i Rosenborggata 3.
Etter samtalen drar vi til The Pub ved Majorstua, for Pils og mange spennende samtaler.

Bli oppdatert

For å bli informert om alle større og mindre arrangementer der du bor, følg ditt lokallag på Facebook:

Oslo Bergen Trondheim
Tromsø Kristiansand Stavanger