Arrangementer

Formelle og uformelle arrangementer

FAKS gjennomfører mange arrangementer, både formelle og uformelle. Med unntak av store samarbeidsprosjekter som Nostos-konferansen, er de forskjellige lokallagene ansvarlige for egne programmer. Alle større hendelser med fastsatt dato vil være tilgjengelig her.

I tillegg til disse, arrangeres mindre møter på en litt mer improvisert måte. De fleste lokallagene arrangerer f.eks. pilskvelder.

Konservativ pils

I Oslo er konservativ pils en uformell samling som vanligvis finner sted på The Pub på Majorstuen, torsdag annenhver uke kl 19, med unntak av spesielle anledninger. Her treffes man mest for det sosiale, bygger sosiale bånd og deler erfaringer, men praten går mye i politikk og filosofi, gjerne på et forholdsvis høyt akademisk nivå. Det er like fullt et lystig lag med hyggelige mennesker.

Lesesirkel

FAKS har flere lesesirkler. Den nasjonale går via Zoom og er aktiv på høsten og våren. I tillegg arrangerer mange av lokallagene, bl.a. Oslo, egne lesesirkler. Oslos lesesirkel treffes på Blindern en gang i måneden. Vi tilbyr god stemning, intellektuell stimulering, og mulighet til å utvide ens horisonter.

Gitt FAKS’ akademiske virke, regner vi lesesirkelen som en av de viktigste aktivitetene våre, og håper mange setter av tid til å delta.


Arrangementer i Oslo

Bli oppdatert

For å bli informert om alle større og mindre arrangementer der du bor, følg ditt lokallag på Facebook:

Oslo Bergen Trondheim
Tromsø Kristiansand Stavanger