Arrangementer

Formelle og uformelle arrangementer

FAKS gjennomfører mange arrangementer, både formelle og uformelle. Med unntak av store samarbeidsprosjekter som Nostos-konferansen, er de forskjellige lokallagene ansvarlige for egne programmer. Alle større hendelser med fastsatt dato vil være tilgjengelig her.

I tillegg til disse, arrangeres mindre møter på en litt mer improvisert måte. De fleste lokallagene arrangerer f.eks. pilskvelder e.l.

Konservativ pils

I Oslo er konservativ pils en uformell samling som vanligvis finner sted på The Pub på Majorstuen, torsdag annenhver uke kl 19, med unntak av spesielle anledninger. Her treffes man mest for det sosiale, bygger sosiale bånd og deler erfaringer, men praten går mye i politikk og filosofi, gjerne på et forholdsvis høyt akademisk nivå. Det er like fullt et lystig lag med hyggelige mennesker. Konservapils er som regel rett etter Syklubb og Lesesirkel.

Syklubb

Syklubben ble startet som et håndarbeidskurs i 2021 i samarbeid med kunstner Ina Bache-Wiig. Dette har nå utviklet seg til å bli et samlingspunkt der man kan holde på med egne prosjekter eller lære håndarbeid av hverandre. Ikke minst er syklubben et sosialt og hyggelig arrangement.

Lesesirkel

FAKS har flere lesesirkler. Den nasjonale går via Zoom og er aktiv på høsten og våren. I tillegg arrangerer mange av lokallagene, bl.a. Oslo, egne lesesirkler. Oslos lesesirkel treffes på Blindern en gang i måneden. Vi tilbyr god stemning, intellektuell stimulering, og mulighet til å utvide ens horisonter.

Gitt FAKS’ akademiske virke, regner vi lesesirkelen som en av de viktigste aktivitetene våre, og håper mange setter av tid til å delta.


Arrangementer i Oslo

12. januar: Første Konservapils

Vi inviterer til semesterets første ordinære Konservapils torsdag 12. januar.
Det blir kl. 19.00 ved The Pub, nær Majorstuen.

25. januar: Andre Konservapils

Onsdag uke 4 arrangerer vi andre Konservapils. Denne tar vi på Highbury, ved Valkyrien Plass, nær Majorstuen i Oslo.

9. februar: Første lesesirkel, tredje Konservapils

Torsdag 9. februar kl 17.00 ved Eilert Sundts hus på Blindern treffes lesesirkelen for første gang i år. Denne våren leser vi Machiavellis «Fyrsten», et av de store verkene i vestlig politisk tenkning. «Fyrsten» var i sin tid et banebrytende politisk verk, som beskriver politikk deskriptivt, snarere enn normativt. Niccolò Machiavelli selv anså verket som en satiré, skjønt verkets brukshistorie er ofte mer rett frem. Den har fungert som basisen for flere skoler innen politisk tenkning, inkludert Realismeskolen og Italiensk Elite-teori.
Deltakere oppfordres til å lese kapitlene 1 – 10 før denne lesesirkelen treffes, som blir omtrent 39 sider.

21. februar: Konservapils

Tirsdag 22. arrangeres fjerde Konservapils. Lokalet blir Highbury, og vi samles fra kl 19.00.


9. mars: Andre lesesirkel, Konservapils

Torsdag 9. mars holdes den andre lesesirkelen dette semesteret. Møte blir ved Georg Morgenstiernes hus ved Blindern, kl 17. For denne leses kapitlene 11 til og inkludert 19, ca 30 sider.
Det blir også Konservapils samme dag, kl 19. Dette blir ved The Pub, ved Majorstuen.

22. mars: Konservapils

Onsdag 22 arrangeres sjette Konservapils. Dette blir ved Highbury, og vi samles fra kl 19.00.

20. april: Konservapils

Kl 19.00, blir det syvende Konservapils, ved The Pub, på Majorstuen.

4. mai: Konservapils

Kl 19.00 ved The Pub, på Majostuen, er det Konservapils.

11. mai: Lesesirkel og konservapils

Kl 17.00 møtes semesterets siste lesesirkel, ved Georg Morgenstiernes hus på Blindern.
Kl 19.00 samme kveld er det Konservapils, ved The Pub, på Majorstuen.

Bli oppdatert

For å bli informert om alle større og mindre arrangementer der du bor, følg ditt lokallag på Facebook:

Oslo Bergen Trondheim
Tromsø Kristiansand Stavanger