Arrangementer

Formelle og uformelle arrangementer

FAKS gjennomfører mange arrangementer, både formelle og uformelle. Med unntak av store samarbeidsprosjekter som Nostos-konferansen, er de forskjellige lokallagene ansvarlige for egne programmer. Alle større hendelser med fastsatt dato vil være tilgjengelig her.

I tillegg til disse, arrangeres mindre møter på en litt mer improvisert måte. De fleste lokallagene arrangerer f.eks. pilskvelder e.l.

Konservativ pils

I Oslo er konservativ pils en uformell samling som vanligvis finner sted på The Pub på Majorstuen, torsdag annenhver uke kl 19, med unntak av spesielle anledninger. Her treffes man mest for det sosiale, bygger sosiale bånd og deler erfaringer, men praten går mye i politikk og filosofi, gjerne på et forholdsvis høyt akademisk nivå. Det er like fullt et lystig lag med hyggelige mennesker.

Syklubb

Et annet fast arrangement i Oslo er syklubben, ledet av billedkunstner Ina Bache-Wiig. Her lærer man sying og annet tradisjonelt håndverk, og det er også en sosial arena.

Lesesirkel

FAKS har flere lesesirkler. Den nasjonale går via zoom og er aktiv på høsten og våren. I tillegg arrangerer mange av lokallagene, bl.a. Oslo, egne lesesirkler.


Arrangementer i Oslo

Torsdag 23. juni: Sankthansfeiring og sommerfest
Med foredrag om sankthanstradisjonens røtter og utvikling, ved Norse Tradition
Sognsvann, bålplassen på nordenden, fra kl. 17
Foredraget begynner kl. 19

8. september: Semesterets første Konservapils
Ved The Pub, på Majorstuen, kl 19.00. De som vil kan delta på Semesteres første syklubb samme dag, før Konservapils.

23. september: Hjernevask 12 år etter, med Harald Eia
Betong, Chateau Neuf, Majorstuen

Oktober: Foredrag om Olav den Hellige

11. november: Samtale om moderne og tradisjonell arkitektur


Bli oppdatert

For å bli informert om alle større og mindre arrangementer der du bor, følg ditt lokallag på Facebook:

Oslo Bergen Trondheim
Tromsø Kristiansand Stavanger